La Lune - silk velvet embroidered wristlet. Antique metallic kimono silk.

€39.50 EUR

View Full Details